Om AniCura

AniCura föddes ur idén att med gemensamma resurser skapa en bättre djursjukvård och grundades 2011 som den första sammanslagningen av djursjukhus i Norden.

Mer om AniCura
 • {{ counter | number: isFloat ? 1 : 0 }}
  miljoner patientbesök/år
 • {{ counter | number: isFloat ? 1 : 0 }}
  djursjukhus
 • {{ counter | number: isFloat ? 1 : 0 }}
  medarbetare
 • {{ counter | number: isFloat ? 1 : 0 }}
  veterinärer

Vi finns på 200 platser i Europa

AniCura erbjuder modern och högkvalitativ djursjukvård på 200 platser i Europa. Vi har ett heltäckande utbud av veterinärvårdstjänster med fokus på avancerad diagnostik och kirurgi.

Vårt erbjudande

Vision, värderingar & strategi

AniCuras vision är att tillsammans skapa framtidens djursjukvård. Vi är en värderingsstyrd organisation med stark företagskultur.

Läs mer

Organisation & ledning

AniCura har en decentraliserad organisation där de flesta verksamhetsbesluten fattas lokalt på respektive djursjukhus.

Läs mer

Ägare & styrelse

AniCura är ett icke vinstutdelande företag. Det betyder att allt överskott återinvesteras i verksamheten och att ingen ägare erhåller utdelning.

Läs mer

Anslut din klinik

Funderar du på att ta din verksamhet till nästa nivå och vill trygga ett långsiktigt ägande? Som en del av AniCura får du en professionell partner som vill utveckla djursjukvården tillsammans med dig och dina medarbetare.

Läs mer

AniCuras kvalitetsrapport

Varje år publicerar AniCura en rapport som beskriver hur vi arbetat med vårdkvalitet under året. Rapporten är unik inom djursjukvården och innehåller viktiga slutsatser om medicinsk kvalitet och patientsäkerhet.

Läs mer