Ägare och styrelse

AniCura ägs av ett större antal medarbetare, Stiftelsen Djursjukhus i Stor-Stockholm, det svenska investmentbolaget Fidelio Capital samt Nordic Capital.

Ägarfilosofi

Samtliga delägare tror på att skapa en stark och långsiktigt hållbar verksamhet. AniCura är ett icke vinstutdelande företag. Det betyder att allt överskott återinvesteras i verksamheten och att ingen ägare erhåller utdelning.

Medarbetare på AniCura

På AniCura tror vi på delaktighet och gemenskap. Genom att arbeta tillsammans skapas förutsättningar för att leverera högsta möjliga kvalitet och service. Därför är det naturligt att många medarbetare på AniCura också är delägare, oavsett roll och funktion i företaget.

Stiftelsen Djursjukhus i Stor-Stockholm

Stiftelsen Djursjukhus i Stor-Stockholm grundades 1969 med syftet att driva och verka för dygnet runt öppen djursjukvård i Stockholmsregionen. Målsättningen var att säkerställa en tillgänglig och högkvalitativ djursjukvård i ständig utveckling. Bakom Stiftelsen stod Stockholms stad, Svenska Djurskyddsföreningen, Svenska Kennelklubben och Svenska Blå Stjärnan. I tillägg erhölls donationer och gåvor från privatpersoner.

Stiftelsen finansierar investeringar i avancerad medicinsk utrustning, utbildningar och verksamhetsförbättringar. I stiftelsens styrelse finns bland annat representanter för Svenska Djurskyddsföreningen, Svenska Kennelklubben och Svenska Blå Stjärnan.

"Vi prioriterar etik och långsiktigt värdeskapande i företag som har goda förutsättningar att utvecklas"

Gabriel Fitzgerald, VD Fidelio Capital

Fidelio Capital

Fidelio Capital är ett svenskt och familjeägt investmentbolag med långsiktig investeringshorisont. Företaget har inga bestämmelser som reglerar innehavstid och agerar långsiktigt och flexibelt med korta beslutsvägar. Företaget kombinerar ett professionellt och aktivt ägarskap med ett ansvarsfullt förhållningssätt.

”AniCura har en stor och viktig uppgift att förbättra och professionalisera veterinärmedicinsk vård"

Kristoffer Melinder, Managing Partner Nordic Capital

Nordic Capital

Nordic Capital har stor erfarenhet av investeringar inom hälso- och sjukvårdsbranschen och investerar främst i nordiska företag som befinner sig i utvecklings- och tillväxtfas. Genom ansvarsfullt och engagerat ägande med fokus på att stödja strategisk utveckling och operativa förbättringar möjliggörs värdeskapande och långsiktigt framgångsrika och bestående bolag.